Lån til erhverv

I en verden, hvor økonomisk fremgang og innovation er nøgleord, spiller lån til erhverv en central rolle i at hjælpe virksomheder med at nå deres fulde potentiale. Fra opstartsvirksomheder der søger finansiering til at få deres ideer ud på markedet, til etablerede organisationer der ønsker at ekspandere eller diversificere deres portefølje – muligheden for at låne penge kan være forskellen mellem succes og stagnation. Her vil vi udforske de forskellige typer af lån til erhverv, hvordan man ansøger om dem, samt potentielle fordele og ulemper ved denne form for finansiering.

Typer af erhvervslån

Der findes flere forskellige typer af erhvervslån, som virksomheder kan benytte sig af for at finansiere deres drift, ekspansion eller investeringer. Det er vigtigt at vælge den rette type lån, der passer til virksomhedens behov og økonomiske situation. Nu vil vi gennemgå de mest almindelige typer af erhvervslån og deres egenskaber.

 1. Kassekredit

En kassekredit er en fleksibel låneform, hvor virksomheden får adgang til et forudbestemt beløb, som kan trækkes på efter behov. Renterne beregnes kun på det beløb, der faktisk er trukket på kassekreditten, og ikke på hele kreditrammen.

 1. Kontokorrentlån

Et kontokorrentlån er et lån med en variabel rente, hvor virksomheden låner et fast beløb over en bestemt periode. Lånet skal typisk betales tilbage inden for en kortere tidshorisont end andre lånetyper, hvilket gør det velegnet til kortfristede finansieringsbehov.

 1. Investeringslån

Investeringslån er designet til at finansiere større investeringer i virksomheden, såsom køb af maskiner, bygninger eller andet udstyr. Disse lån har ofte en længere løbetid og fast rente samt krav om sikkerhed i form af pant i aktiver.

 1. Leasing

Leasing er en finansieringsform, hvor virksomheden lejer et aktiv (f.eks. en bil eller maskine) i stedet for at købe det. Leasingaftalen løber over en aftalt periode, og når perioden udløber, kan virksomheden enten returnere aktivet, forlænge leasingaftalen eller købe aktivet til en aftalt pris.

 1. Factoring

Factoring er en finansieringsmetode, hvor virksomheden sælger sine fakturaer til et factoring-selskab, som derefter inddriver betalingen fra kunderne. Dette giver virksomheden adgang til likviditet hurtigere end ved at vente på kundernes betalinger og kan være en effektiv måde at håndtere kundefordringer på.

 1. Crowdfunding

Crowdfunding er en alternativ finansieringsform, hvor virksomheder søger kapital fra et større antal investorer via online platforme. Investorerne bidrager med små beløb og modtager enten aktier i virksomheden eller rentebetalinger afhængigt af den valgte crowdfunding-model.

 1. Eksportkredit

Eksportkredit er et lån, der specifikt er designet til at hjælpe virksomheder med at finansiere eksportaktiviteter. Disse lån kan være særligt nyttige for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at udvide deres internationale salg uden at skulle bære hele risikoen selv.

Det er vigtigt for erhvervsdrivende at vurdere deres finansieringsbehov og sammenligne de forskellige typer af erhvervslån for at finde den mest passende løsning. Det kan være en god idé at konsultere en økonomisk rådgiver eller bankrådgiver for at få hjælp til at træffe den rette beslutning.

Banklån til erhverv

Banklån til erhverv er en finansieringsmulighed, der giver virksomheder adgang til kapital for at dække forskellige omkostninger og investeringer. Disse lån kan bruges til at finansiere opstartsomkostninger, driftskapital, vækstinitiativer eller endda konsolidering af gæld.

Typer af banklån til erhverv

Der findes flere typer af banklån til erhverv, herunder:

 1. Kassekredit: En fleksibel låneform, hvor virksomheden får adgang til en kreditgrænse og kun betaler renter på den del, der er trukket.
 2. Erhvervslån: Et fast lån med en bestemt løbetid og faste månedlige ydelser. Dette kan være velegnet for virksomheder med stabile indtægter.
 3. Leasingaftaler: Finansiering af udstyr eller køretøjer gennem en leasingaftale, hvor virksomheden lejer udstyret i stedet for at købe det.
 4. Factoring og invoice discounting: Salg af ubetalte fakturaer til en financieringsvirksomhed mod et gebyr for at frigøre likviditet hurtigt.

Krav og betingelser

For at få adgang til et banklån skal virksomheder opfylde visse krav og betingelser:

 • God kreditvurdering: Banken vil vurdere virksomhedens økonomiske sundhed og kreditværdighed baseret på historiske finansielle oplysninger og fremtidige indtjeningsprognoser.
 • Forretningsplan: Virksomheden skal fremlægge en solid forretningsplan, der indeholder detaljerede oplysninger om virksomhedens mål, markedsanalyse og finansielle prognoser.
 • Sikkerhed: Banken kan kræve sikkerhedsstillelse i form af aktiver, såsom fast ejendom eller udstyr, som garanti for lånet.

Fordele og ulemper

Banklån til erhverv har både fordele og ulemper:

Fordele:

 • Adgang til kapital for at dække forskellige omkostninger og investeringer
 • Fleksibilitet i valg af lånetyper og løbetider
 • Mulighed for at skræddersy lånet efter virksomhedens behov

Ulemper:

 • Krav om god kreditvurdering og sikkerhedsstillelse kan begrænse adgangen for nogle virksomheder
 • Rentebetalinger kan belaste virksomhedens økonomi
 • Låneaftaler kan indebære gebyrer og sanktioner ved misligholdelse

Det er vigtigt for virksomheder at vurdere deres finansieringsbehov nøje og sammenligne forskellige muligheder før de vælger et banklån. Det anbefales at søge professionel rådgivning fra en revisor eller økonomisk rådgiver for at finde den bedste løsning for virksomhedens specifikke situation.

Kreditforeningslån

Kreditforeningslån er en type erhvervslån som tilbydes af kreditforeninger. Disse lån er et populært valg for virksomheder, der søger finansiering til forskellige formål, såsom driftsudgifter, investeringer og udvidelse. I denne tekst vil vi dykke ned i detaljerne omkring kreditforeningslån og hvordan de kan være gavnlige for din virksomhed.

En af de primære fordele ved kreditforeningslån er den konkurrencedygtige rente. Kreditforeninger opererer ofte med lavere omkostninger end traditionelle banker, hvilket betyder, at de kan tilbyde mere attraktive rentesatser på deres lån. Dette kan resultere i betydelige besparelser for virksomheder over tid.

Kreditforeninger er desuden kendt for at have en mere personlig tilgang til långivning. De fokuserer ofte på at opbygge langvarige relationer med deres kunder og tage hensyn til den enkelte virksomheds unikke behov og situation. Dette betyder, at de måske er mere fleksible i forhold til lånevilkår og krav end traditionelle banker.

For at ansøge om et kreditforeningslån skal virksomheden først være medlem af den pågældende kreditforening. Medlemskab kræver typisk en mindre indbetaling og giver adgang til foreningens produkter og tjenester. Når medlemskabet er etableret, kan virksomheden indsende en låneansøgning med relevante finansielle oplysninger og dokumentation.

Ved vurdering af en låneansøgning vil kreditforeningen se på en række faktorer, herunder:

 • Virksomhedens kreditværdighed
 • Forretningsplan og vækstpotentiale
 • Evnen til at generere tilstrækkelig cash flow til at betjene lånet

Det er vigtigt at bemærke, at selvom kreditforeningslån kan være et attraktivt alternativ for mange virksomheder, er de ikke nødvendigvis den bedste løsning for alle. Nogle virksomheder kan have brug for større lån eller mere specialiserede finansieringsmuligheder end dem, der tilbydes af kreditforeninger. Det er derfor vigtigt at undersøge alle muligheder og sammenligne forskellige lånetilbud, før man træffer en beslutning om finansiering.

I sidste ende kan kreditforeningslån være en værdifuld ressource for virksomheder på udkig efter konkurrencedygtige renter og en personlig tilgang til finansiering. Ved at overveje denne type erhvervslån og sammenligne det med andre muligheder på markedet, kan du finde den bedste løsning for din virksomheds unikke behov og mål.

Leasing og factoring

Leasing og factoring er to populære finansieringsmuligheder for virksomheder, der ønsker at skaffe kapital til at udvide deres drift eller investere i nye aktiver. Disse metoder kan være særligt nyttige for små og mellemstore virksomheder, der måske ikke har adgang til traditionelle banklån.

Leasing er en finansieringsmetode, hvor en virksomhed indgår en kontrakt med en leasingudbyder om at leje et aktiv, såsom maskiner, køretøjer eller kontorudstyr, i stedet for at købe det direkte. Leasingaftalen indebærer typisk faste månedlige betalinger over en bestemt periode, hvorefter virksomheden enten kan vælge at returnere aktivet, forny leasingaftalen eller købe aktivet til en aftalt pris.

Der findes to hovedtyper af leasing:

 1. Operationel leasing: Denne type leasing er kortvarig og giver virksomheden mulighed for at bruge aktivet uden at påtage sig ejerskab eller de fulde risici forbundet med ejerskab. Når leasingperioden udløber, returneres aktivet til udlejeren.
 2. Finansiel leasing: Dette er en længerevarende leasingaftale, hvor virksomheden påtager sig de fleste risici og fordele ved ejerskab af aktivet. Efter udløbet af leasingperioden har virksomheden mulighed for enten at købe aktivet til en reduceret pris eller forny leasingaftalen.

Factoring er en finansieringsmetode, hvor en virksomhed sælger sine udestående fakturaer til et factoring-selskab mod et gebyr. Factoring-selskabet betaler derefter virksomheden en procentdel af fakturaens værdi, typisk mellem 80-95%, og overtager ansvaret for at inddrive betalingen fra kunden. Når kunden har betalt fakturaen, betaler factoring-selskabet den resterende saldo til virksomheden minus deres gebyrer.

Factoring kan være en attraktiv løsning for virksomheder, der oplever likviditetsproblemer på grund af langsomme betalinger fra kunder eller ønsker at frigøre kapital bundet op i udestående fakturaer. Der findes to hovedtyper af factoring:

 1. Rekursiv factoring: I denne type factoring bevarer virksomheden ansvaret for inddrivelse af gælden, hvis kunden ikke betaler fakturaen inden for en aftalt periode. Factoring-selskabet kan kræve tilbagebetaling af de penge, de har udbetalt til virksomheden.
 2. Ikke-rekursiv factoring: Med denne type factoring overtager factoring-selskabet fuldt ud ansvaret for inddrivelse af gælden og bærer risikoen for eventuelle tab på grund af manglende betaling fra kunden.

Sammenfattende er både leasing og factoring effektive finansieringsmuligheder for virksomheder, der ønsker at skaffe kapital uden at ty til traditionelle banklån. Leasing giver virksomheder mulighed for at bruge aktiver uden at skulle købe dem, mens factoring hjælper med at frigøre likviditet ved at omdanne udestående fakturaer til kontanter.

Crowdfunding og peer-to-peer lån

Crowdfunding og peer-to-peer lån er to innovative finansieringsmuligheder for erhvervslivet, som har vundet stigende popularitet i de senere år. Disse alternativer til traditionelle banklån giver virksomheder mulighed for at rejse kapital fra en bred vifte af investorer og långivere gennem online platforme.

Crowdfunding er en metode til at skaffe penge fra et stort antal mennesker, der hver især bidrager med små beløb. Dette kan være særligt nyttigt for nystartede virksomheder eller projekter, der søger finansiering til at komme i gang eller udvide deres aktiviteter. Der findes forskellige typer af crowdfunding, herunder:

 1. Donationsbaseret crowdfunding: Mennesker donerer penge uden at forvente noget direkte afkast.
 2. Belønningsbaseret crowdfunding: Investorer modtager ikke-finansielle belønninger såsom produkter eller tjenester i bytte for deres bidrag.
 3. Aktiebaseret crowdfunding: Investorer køber aktier i virksomheden og får mulighed for at opnå en fortjeneste, hvis virksomheden klarer sig godt.
 4. Lånebaseret crowdfunding: Også kendt som peer-to-peer lån, hvor långivere udlåner penge direkte til virksomheder og modtager rentebetalinger over tid.

Peer-to-peer lån (P2P) er en form for lånebaseret crowdfunding, hvor långivere og låntagere matches gennem en online platform. P2P lån adskiller sig fra traditionelle banklån ved, at långiverne typisk er private personer eller virksomheder, der søger investeringsmuligheder. Fordelene ved denne metode inkluderer:

 • Hurtigere og lettere adgang til kapital: P2P platforme har ofte enklere ansøgningsprocesser og hurtigere godkendelsestider end traditionelle banker.
 • Konkurrencedygtige rentesatser: Da der er mindre overhead forbundet med P2P lån, kan rentesatserne være mere fordelagtige for både långivere og låntagere.
 • Fleksibilitet: Låntagere kan vælge mellem forskellige lånetyper og afdragsplaner, mens långivere kan sprede deres investeringer på tværs af flere projekter.

Det er vigtigt at bemærke, at crowdfunding og P2P lån også indebærer visse risici. For eksempel kan projektets succes ikke garanteres, hvilket betyder, at investorer potentielt kan miste de penge, de har investeret. Desuden er disse finansieringsmuligheder generelt ikke dækket af indskydergarantiordninger som traditionelle bankkonti.

Sammenfattende tilbyder crowdfunding og peer-to-peer lån nye muligheder for erhvervslivet i form af alternative finansieringskilder. Disse metoder giver virksomheder adgang til kapital fra et bredt netværk af investorer og långivere, hvilket kan være afgørende for vækst og succes. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de potentielle risici og overveje alle finansieringsmuligheder grundigt.

Hvordan man ansøger om et erhvervslån

At ansøge om et erhvervslån kan være en afgørende faktor for at udvide din virksomhed og opnå succes. Her er en trin-for-trin vejledning til, hvordan du ansøger om et erhvervslån i Danmark.

 1. Forberedelse

Før du ansøger om et lån, bør du sikre dig, at din virksomhed har en solid forretningsplan, der præsenterer dine mål og strategier for vækst. Du skal også have styr på dine finansielle nøgletal som omsætning, indtjening og likviditet.

 1. Vælg den rette låntype

Der findes forskellige typer af erhvervslån, såsom kassekredit, leasing eller factoring. Vælg den type lån, der passer bedst til dit behov og din virksomheds økonomiske situation.

 1. Find den rette långiver

Når du har valgt låntypen, skal du finde en passende långiver. Det kan være en bank, en sparekasse, eller et online-lånefirma som eksempelvis Flex Funding eller Lendino.

 1. Saml dokumentation

For at kunne vurdere din låneansøgning vil långiveren typisk kræve forskellige dokumenter som:

 • Regnskaber
 • Skatteoplysninger
 • Forretningsplan
 • Budgetter

Sørg for at have alle relevante dokumenter klar inden ansøgningen.

 1. Udfyld ansøgningen

Når du har samlet dokumentationen, skal du udfylde en låneansøgning hos den valgte långiver. Ansøgningen vil typisk indeholde oplysninger om virksomheden, dens ejere og ledelse samt økonomiske nøgletal.

 1. Vent på svar

Efter at have indsendt ansøgningen, skal du vente på långiverens svar. Afhængigt af långiveren kan det tage alt fra et par dage til flere uger at få svar.

 1. Forhandl betingelser

Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage et lånetilbud fra långiveren. Gennemgå tilbuddet grundigt og forhandl eventuelt betingelserne, såsom rente og løbetid, før du accepterer lånet.

Ved at følge disse trin kan du øge dine chancer for at få godkendt din erhvervslånsansøgning og dermed skaffe finansiering til din virksomhed. Husk dog altid at overveje de langsigtede konsekvenser af gældsfinansiering og sørg for at have en solid plan for tilbagebetaling af lånet.

Forbered en solid forretningsplan

At forberede en solid forretningsplan er afgørende, når man søger om lån til erhverv. En velstruktureret og gennemtænkt forretningsplan viser långiveren, at du har en klar strategi og et stærkt fundament for din virksomhed. I denne del vil vi gennemgå de vigtigste elementer, der skal med i en forretningsplan, samt hvordan du kan optimere den til at øge dine chancer for at få godkendt dit lån.

 1. Executive Summary: Dette afsnit giver et overblik over din virksomhed og dine mål. Det skal være kortfattet og præcist, men samtidig give læseren et klart billede af, hvad din virksomhed handler om.
 2. Virksomhedsbeskrivelse: Her beskriver du din virksomheds historie, dens formål og de produkter eller tjenester, den tilbyder. Det er vigtigt at fremhæve de unikke aspekter ved din virksomhed, som adskiller den fra konkurrenterne.
 3. Markedsanalyse: I dette afsnit analyserer du markedet og identificerer de muligheder og trusler, der findes indenfor din branche. Du skal også beskrive dine målgrupper og konkurrenter samt hvordan du planlægger at skabe værdi for dine kunder.
 4. Organisationsstruktur: Beskriv ledelsen i din virksomhed samt eventuelle nøglemedarbejdere og deres roller. Dette afsnit skal vise, at du har en kompetent ledelse og et stærkt team bag dig.
 5. Marketing- og salgsstrategi: Her præsenterer du din plan for, hvordan du vil tiltrække kunder og øge salget. Det kan være gennem online markedsføring, events eller partnerskaber med andre virksomheder.
 6. Driftsplan: I dette afsnit beskriver du de daglige operationer i din virksomhed, såsom produktion, lagerstyring og logistik. Det er vigtigt at vise, at du har styr på disse processer og kan håndtere vækst.
 7. Finansiel plan: Dette er et af de mest kritiske elementer i din forretningsplan. Du skal præsentere en detaljeret finansiel prognose, der viser dine forventede indtægter, omkostninger og cash flow over en bestemt periode (typisk 3-5 år).

For at optimere din forretningsplan til låneansøgningen bør du fokusere på følgende:

 • Tydelige mål: Sørg for at have klare mål i alle dele af din plan, så långiveren kan se præcis, hvad pengene skal bruges til.
 • Realistiske antagelser: Vær realistisk i dine estimater og prognoser – det er bedre at være konservativ end overdrevent optimistisk.
 • Risikostyring: Identificér potentielle risici og udfordringer samt hvordan du vil håndtere dem.
 • Finansielle nøgletal: Inkludér nøgletal som likviditetsgrad, soliditetsgrad og afkastningsgrad, så långiveren kan vurdere din virksomheds finansielle sundhed.

Ved at følge disse retningslinjer og forberede en solid forretningsplan vil du øge dine chancer for at få godkendt dit lån til erhverv.

Saml økonomisk dokumentation

At samle økonomisk dokumentation er en afgørende del af processen med at ansøge om et erhvervslån. Dette hjælper långiverne med at vurdere din virksomheds kreditværdighed og evne til at betale lånet tilbage. Her er nogle vigtige elementer, du skal have klar, før du søger om et lån til erhverv:

 1. Årsregnskaber: Du skal kunne præsentere de seneste årsregnskaber for din virksomhed, som typisk inkluderer resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Disse dokumenter giver långiveren indsigt i virksomhedens økonomiske præstationer og sundhed.
 2. Skatteopgørelser: Långivere vil ofte kræve de seneste skatteopgørelser for både virksomheden og ejerne (hvis det er relevant). Dette hjælper dem med at vurdere virksomhedens indtjening og skatteforpligtelser.
 3. Budgetter og prognoser: Långivere vil gerne se en detaljeret plan for, hvordan du agter at bruge lånet, samt dine forventninger til fremtidig indtjening og vækst. Dette kan omfatte budgetter for det kommende år og finansielle prognoser for de næste tre til fem år.
 4. Forretningsplan: En veludarbejdet forretningsplan viser långiveren, at du har tænkt grundigt over din virksomheds mål og strategi. Planen skal indeholde oplysninger om markedet, konkurrenter, produkter eller tjenester samt ledelsesteamet.
 5. Kreditrapporter: Långivere vil ofte tjekke virksomhedens og ejernes kreditrapporter for at vurdere deres tidligere betalingshistorik og gældsforpligtelser. Det er en god idé at gennemgå disse rapporter på forhånd for at sikre, at der ikke er nogen fejl eller uoverensstemmelser.
 6. Kollateral: Hvis du ansøger om et lån med sikkerhed, skal du også præsentere dokumentation for de aktiver, du stiller som sikkerhed for lånet. Dette kan være fast ejendom, maskiner eller udstyr, varelager eller andre værdifulde aktiver.

Ved at samle denne økonomiske dokumentation i god tid før ansøgningsprocessen kan du øge dine chancer for at få godkendt et erhvervslån og samtidig fremskynde processen. Det giver dig også mulighed for at identificere eventuelle problemområder i din virksomheds økonomi og træffe proaktive skridt for at rette op på dem.

Vurder lånebehovet nøje

At vurdere lånebehovet nøje er en afgørende del af processen, når man søger om lån til erhverv. Det indebærer at tage højde for virksomhedens nuværende økonomiske situation, fremtidige vækstplaner og de forskellige finansieringsmuligheder, der er tilgængelige. Her er nogle vigtige aspekter, du bør overveje for at sikre dig, at du ansøger om det rigtige lån til din virksomhed.

 1. Analyser din virksomheds økonomi: Før du ansøger om et lån, skal du have en klar forståelse af din virksomheds økonomiske sundhed. Det inkluderer at gennemgå regnskaber, balance og likviditet samt at identificere eventuelle gældsforpligtelser.
 2. Fastlæg låneformål: En af de vigtigste faktorer i låneansøgningsprocessen er at bestemme formålet med lånet. Dette kan omfatte investering i nye udstyr, ekspansion til nye markeder eller refinansiering af eksisterende gæld.
 3. Estimer lånebeløb og løbetid: Når du har fastlagt formålet med lånet, skal du estimere det nødvendige beløb samt den ønskede løbetid på lånet. Det er vigtigt at finde en balance mellem ikke at låne mere end nødvendigt og samtidig sikre sig nok midler til at dække de planlagte investeringer og udgifter.
 4. Vurder forskellige finansieringsmuligheder: Der findes en række finansieringsmuligheder for virksomheder, herunder banklån, leasing, factoring og crowdlending. Det er vigtigt at undersøge alle muligheder og vælge den løsning, der passer bedst til din virksomheds behov og økonomiske situation.
 5. Beregn omkostninger ved lånet: Ud over renten på lånet skal du også tage højde for eventuelle gebyrer og andre omkostninger forbundet med lånet. Disse kan inkludere etableringsgebyr, administrationsgebyr og eventuelle garantistillelsesomkostninger.
 6. Forbered en solid låneansøgning: Når du har vurderet dit lånebehov nøje, er det tid til at forberede en detaljeret ansøgning. Dette bør indeholde oplysninger om din virksomhed, de ønskede lånemuligheder samt dokumentation for din økonomiske situation og betalingsevne.

Ved at følge disse trin kan du sikre dig, at du ansøger om det mest passende lån til din virksomhed og derved øger chancen for en succesfuld ansøgningsproces. Husk altid at sammenligne flere lånetilbud for at finde den bedste løsning for dig og din virksomhed.

Forskellige långivere og deres krav

Der er en række forskellige långivere på markedet, som tilbyder lån til erhverv. Disse långivere har forskellige krav og betingelser, som virksomheder skal opfylde for at kunne optage et erhvervslån. Her vil vi gennemgå nogle af de mest almindelige typer långivere og deres specifikke krav.

 1. Banker: Traditionelle banker er ofte den første kilde, virksomheder tænker på, når det kommer til erhvervsfinansiering. Bankerne stiller dog ofte høje krav til virksomhedens økonomi og kreditvurdering. For at kunne optage et lån i banken skal virksomheden typisk have en stabil indtjening, en positiv egenkapital og en god kreditvurdering. Desuden kan bankerne også kræve sikkerhed i form af pant i aktiver eller personlige garantier fra ejerne.
 2. Online långivere: Med fremkomsten af internettet er der opstået en række online långivere, der tilbyder hurtigere og mere fleksible lånemuligheder for virksomheder. Disse långivere har generelt lavere krav end traditionelle banker og fokuserer mere på virksomhedens potentiale end dens nuværende økonomiske situation. Nogle eksempler på online långivere inkluderer Flex Funding, Lendino og CapFunding.
 3. Factoring- og finansieringsselskaber: Disse långivere tilbyder finansiering baseret på virksomhedens fakturaer og andre aktiver. Kravene for at optage et lån hos disse långivere varierer, men de fokuserer generelt på virksomhedens likviditet og kreditværdighed. Eksempler på factoring- og finansieringsselskaber inkluderer Svea Finans, Euro Finans og Arvato Finance.
 4. Offentlige støtteordninger: Den danske stat tilbyder en række støtteordninger for små og mellemstore virksomheder, der har brug for finansiering. Disse ordninger har ofte specifikke krav, såsom at virksomheden skal arbejde inden for bestemte brancher eller have en vis størrelse. Nogle eksempler på offentlige støtteordninger er Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Innovationsfonden.
 5. Business angels og venturekapital: For nystartede virksomheder med høj vækstpotentiale kan det være en mulighed at søge finansiering fra business angels eller venturekapitalfonde. Disse investorer stiller ofte højere krav til virksomhedens potentiale og ledelse end traditionelle långivere, men til gengæld kan de også tilbyde værdifuld sparring og netværk.

For at finde den rette långiver er det vigtigt at undersøge de forskellige muligheder grundigt og vurdere, hvilke krav og betingelser der passer bedst til virksomhedens situation og behov. Det kan også være en god idé at søge rådgivning fra en økonomisk rådgiver eller revisor, der har erfaring med erhvervsfinansiering.

Renter, gebyrer og betalingsbetingelser

Når det kommer til lån til erhverv, er der flere faktorer, som virksomheder bør tage i betragtning. En af de vigtigste aspekter at overveje er renter, gebyrer og betalingsbetingelser. Disse elementer kan have en stor indflydelse på den samlede pris for lånet og virksomhedens økonomiske situation.

Renter er den procentdel af lånebeløbet, som låntageren skal betale tilbage ud over selve lånebeløbet. Renterne varierer fra långiver til långiver og kan være faste eller variable. En fast rente betyder, at renten forbliver uændret gennem hele lånets løbetid, mens en variabel rente kan ændre sig over tid afhængig af markedsforholdene.

For eksempel kan en virksomhed optage et lån på 1.000.000 kr. med en fast årlig rente på 5%. I dette tilfælde vil virksomheden skulle betale 50.000 kr. om året i renter (1.000.000 x 0,05). Hvis renten derimod var variabel og steg til 6%, ville det årlige rentebeløb stige til 60.000 kr.

Gebyrer er de omkostninger, som långivere opkræver for at administrere og behandle lånet. Disse kan inkludere oprettelsesgebyrer, administrationsgebyrer og eventuelle strafgebyrer for forsinket betaling eller tidlig indfrielse af lånet. Gebyrerne varierer fra långiver til långiver og bør overvejes nøje, når man sammenligner forskellige lånemuligheder.

For at illustrere dette kan vi tage et eksempel med to lånemuligheder:

Långiver Oprettelsesgebyr Administrationsgebyr Strafgebyr
A 10.000 kr. 1.000 kr./år 5.000 kr.
B 5.000 kr. 2.500 kr./år 3.000 kr.

Selvom Långiver A har et højere oprettelsesgebyr, kan det lavere administrationsgebyr gøre det mere attraktivt på lang sigt, afhængigt af lånets løbetid.

Betalingsbetingelser angiver, hvordan og hvornår låntageren skal betale lånet tilbage. Dette inkluderer typisk en afdragsperiode, hvor virksomheden betaler både renter og en del af lånebeløbet tilbage hver måned eller kvartal samt en løbetid, der angiver den samlede tid, som virksomheden har til at betale lånet tilbage.

Det er vigtigt at vælge betalingsbetingelser, der passer til virksomhedens økonomiske situation og likviditet. En længere løbetid vil resultere i lavere månedlige afdrag, men kan også medføre højere samlede renteudgifter.

For at opsummere er renter, gebyrer og betalingsbetingelser afgørende faktorer, når det kommer til lån til erhverv. Virksomheder bør nøje overveje disse elementer og sammenligne forskellige långivere for at finde den bedste løsning for deres specifikke behov.

Fast eller variabel rente?

Når det kommer til lån til erhverv, er en af de vigtigste beslutninger, man skal træffe, om man vil have en fast eller variabel rente. Begge typer renter har deres fordele og ulemper, og det er vigtigt at overveje disse, før man vælger den rette løsning for ens virksomhed.

Fast rente betyder, at renten på lånet forbliver den samme gennem hele lånets løbetid. Dette kan være en fordel for virksomheder, der ønsker at have en stabil og forudsigelig udgift i form af rentebetalinger. Med en fast rente kan virksomheden nemmere budgettere og planlægge sine økonomiske aktiviteter uden bekymring for ændringer i renteniveauet.

Eksempelvis kan et lån med en fast rente på 5% over 10 år give virksomheden sikkerhed i form af konstante månedlige betalinger uden risiko for pludselige stigninger i renten.

På den anden side indebærer et lån med variabel rente, at renten kan ændre sig over tid baseret på markedsforholdene. Den variable rente følger typisk et referenceindeks såsom CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) eller EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Når indekset ændrer sig, vil den variable rente også justere sig derefter.

En variabel rente kan både være en fordel og ulempe alt efter situationen. Hvis renteniveauet falder, vil virksomheden drage fordel af lavere rentebetalinger. Men hvis renteniveauet stiger, vil virksomheden opleve højere renteudgifter.

For at illustrere dette kan vi tage et eksempel med en variabel rente, der følger CIBOR3 (3-måneders CIBOR) plus en margin på 2%. Hvis CIBOR3 er på 0,5%, vil den samlede variable rente være 2,5% (0,5% + 2%). Hvis CIBOR3 senere stiger til 1%, vil den samlede variable rente blive 3% (1% + 2%).

Valget mellem fast og variabel rente afhænger af flere faktorer såsom virksomhedens risikotolerance, økonomiske situation og markedets forventninger om fremtidige renteændringer. Det er vigtigt at konsultere en finansiel rådgiver eller bankrådgiver for at få den bedste vejledning i valget mellem fast og variabel rente på et erhvervslån.

Gebyrer ved erhvervslån

Når det kommer til erhvervslån, er der en række gebyrer, som virksomheder skal være opmærksomme på. Disse gebyrer kan variere afhængigt af låneudbyderen og den specifikke låneaftale. I denne tekst vil vi gennemgå nogle af de mest almindelige gebyrer ved erhvervslån og give dig et overblik over, hvad du skal holde øje med.

For det første er der oprettelsesgebyret. Dette er et engangsbeløb, som betales for at oprette lånet. Oprettelsesgebyret kan variere fra udbyder til udbyder og kan også afhænge af lånets størrelse.

Dernæst er der rente- og administrationsgebyrer. Renten er den pris, du betaler for at låne pengene, mens administrationsgebyret dækker omkostningerne ved at administrere lånet. Renten kan enten være fast eller variabel og beregnes som en procentdel af det udestående lån.

Udover rente- og administrationsgebyrer kan der også være tale om tidsbegrænsede gebyrer. Disse gebyrer opkræves i bestemte perioder, fx årligt eller kvartalsvis, og dækker yderligere omkostninger forbundet med lånet.

En anden type gebyr er forsikringspræmier. Nogle erhvervslån kræver tegning af forsikring for at beskytte både låntager og långiver mod tab. Forsikringspræmier betales typisk månedligt eller årligt og varierer afhængigt af forsikringens dækning og lånebeløbet.

Derudover er der gebyrer ved forlængelse eller ændring af lånet. Hvis du ønsker at forlænge lånet, omlægge det eller foretage andre ændringer, kan der opkræves et gebyr for dette. Gebyret kan variere alt efter den specifikke ændring og låneudbyderens politik.

Endelig er der førtidig indfrielse. Hvis du vælger at indfri dit erhvervslån før tid, kan der være et gebyr forbundet hermed. Dette kaldes ofte en breakage fee eller en førtidsindfrielsesprovision og beregnes som en procentdel af det resterende lån.

Det er vigtigt at være opmærksom på de forskellige gebyrer ved erhvervslån, inden du tager et lån. Sørg for at læse vilkårene grundigt og spørg eventuelt din rådgiver om råd, så du får det bedst mulige overblik over de samlede omkostninger ved lånet.

Lånevilkår og afdrag

Når det kommer til lån til erhverv, er der flere faktorer at overveje, herunder lånevilkår og afdrag. For virksomheder, der ønsker at optage et lån, er det vigtigt at forstå de forskellige aspekter af lånevilkårene og afdragene, da disse vil have en direkte indflydelse på virksomhedens økonomiske situation.

Lånevilkår refererer til den aftale, som låntager og långiver indgår i forbindelse med et lån. Dette inkluderer rentesatsen, løbetiden for lånet samt eventuelle gebyrer og omkostninger forbundet med lånet. Lånevilkårene kan variere betydeligt fra én långiver til en anden, så det er vigtigt for virksomheder at undersøge flere muligheder for at finde den bedste løsning.

Et centralt element i lånevilkårene er rentesatsen, som bestemmer hvor meget virksomheden skal betale i renter på lånet. Rentesatsen kan være fast eller variabel. En fast rente vil ikke ændre sig over tid, mens en variabel rente kan ændre sig i løbet af lånets løbetid.

Løbetiden på et erhvervslån refererer til den periode, hvor lånet skal betales tilbage. Løbetiden kan variere fra kortfristede lån (typisk under 1 år) til langfristede lån (flere år). Kortfristede lån har ofte højere rentesatser, men kan være mere fleksible i forhold til afdrag og tilbagebetaling.

Afdrag er de regelmæssige betalinger, som virksomheden skal foretage for at tilbagebetale lånet. Afdragene inkluderer både afbetaling af lånebeløbet (hovedstolen) og betaling af renter. Størrelsen på afdragene og hyppigheden af betalingerne kan variere alt efter lånevilkårene.

Der er flere afdragsplaner at vælge imellem, herunder:

 1. Lineære afdrag: Lånet betales tilbage med lige store afdrag over hele løbetiden.
 2. Annuitet: Lånet betales tilbage med et fast beløb hver periode, hvor rente- og hovedstolsandelen ændrer sig over tid.
 3. Afdragsfri periode: Virksomheden får en periode uden afdrag, hvor kun renterne skal betales.

Virksomheder bør nøje overveje deres økonomiske situation og fremtidige indtjeningsmuligheder, når de vælger en passende afdragsplan. Det er vigtigt at finde en balance mellem at minimere de samlede omkostninger ved lånet og sikre, at virksomheden har tilstrækkelig likviditet til at opfylde sine andre økonomiske forpligtelser.

Sammenfattende er det afgørende for virksomheder at forstå de forskellige aspekter vedrørende lånevilkår og afdrag, når de optager et lån til erhverv. Dette vil hjælpe dem med at træffe velinformerede beslutninger og finde den mest passende finansieringsløsning for deres virksomhed.

Erhvervslån og virksomhedens kreditvurdering

Erhvervslån er en finansieringsmulighed for virksomheder, der ønsker at udvide eller investere i nye projekter. Långivere vurderer virksomhedens kreditværdighed ved hjælp af forskellige faktorer, før de beslutter sig for at yde et lån.

En af de vigtigste faktorer i kreditvurderingen er virksomhedens økonomiske historik. Långivere vil se på virksomhedens tidligere indtjening, cash flow og balance for at vurdere dens evne til at betale lånet tilbage. En stærk økonomisk historik vil øge chancerne for at få godkendt lånet og opnå en lavere rente.

En anden central faktor er virksomhedens forretningsplan. Långivere vil gerne se en detaljeret plan, der viser hvordan pengene fra lånet skal bruges, og hvordan det vil bidrage til virksomhedens vækst. En veludarbejdet forretningsplan kan overbevise långiveren om, at investeringen er værd at tage risikoen.

Virksomhedens ledelsesteam spiller også en rolle i kreditvurderingen. Erfarne ledere med en succesfuld track record indenfor branchen kan øge tilliden hos långiveren og gøre det lettere at få godkendt erhvervslånet.

Derudover vil långivere ofte kræve sikkerhedsstillelse for at minimere deres risiko. Sikkerhedsstillelsen kan være en fast ejendom, udstyr eller andre aktiver, som långiveren kan beslaglægge, hvis virksomheden ikke er i stand til at betale lånet tilbage.

Når det kommer til renter og gebyrer, afhænger disse af flere faktorer, såsom lånebeløb, løbetid og virksomhedens kreditvurdering. Generelt vil en bedre kreditvurdering resultere i lavere renter og færre gebyrer.

For at forbedre virksomhedens kreditvurdering og øge chancerne for at få et erhvervslån, kan virksomheder overveje følgende tiltag:

 1. Forbedre cash flow: En sund cash flow viser långiveren, at virksomheden har midlerne til at betale sine regninger og gæld rettidigt.
 2. Reducere gæld: Høj gæld kan skade virksomhedens kreditvurdering. Ved at reducere gælden signalerer virksomheden ansvarlig økonomisk styring.
 3. Opdatere forretningsplanen: En opdateret og detaljeret forretningsplan viser långiveren, hvordan pengene fra lånet vil blive brugt effektivt.
 4. Styrke ledelsesteamet: At have erfarne ledere med succesfuld track record indenfor branchen kan øge tilliden hos långiveren.

I sidste ende afhænger virksomhedens kreditvurdering af flere faktorer, og det er vigtigt at arbejde på at forbedre disse for at øge chancerne for at få godkendt et erhvervslån.

Hvad er en kreditvurdering?

En kreditvurdering er en proces, hvor en långiver vurderer en potentiel låntagers kreditværdighed og evne til at betale et lån tilbage. Dette gøres for at afgøre, om det er sikkert at yde lån til virksomheden, og hvilke vilkår der skal gælde for lånet. Kreditvurderingen tager udgangspunkt i flere forskellige faktorer, herunder virksomhedens økonomiske situation, historik og fremtidsudsigter.

Et af de vigtigste elementer i en kreditvurdering er virksomhedens økonomi. Långiveren vil typisk se på virksomhedens regnskaber for de seneste år for at få et indblik i dens indtjening, likviditet og soliditet. Dette kan give en idé om virksomhedens evne til at generere overskud og håndtere sine gældsforpligtelser.

En anden vigtig faktor er virksomhedens historik. Långiveren vil undersøge virksomhedens tidligere adfærd i forhold til lån og kreditter samt eventuelle tidligere konkurser eller juridiske problemer. En god historik med rettidige betalinger og ansvarlig brug af kreditter vil tale til virksomhedens fordel.

Fremtidsudsigterne for både virksomheden og dens branche spiller også en rolle i kreditvurderingen. Långiveren vil vurdere, om virksomheden har en bæredygtig forretningsmodel og gode vækstmuligheder. Hvis branchen er i tilbagegang eller præget af usikkerhed, kan det påvirke långiverens vurdering negativt.

Udover disse faktorer kan långiveren også tage højde for ejernes personlige økonomi og kreditværdighed. Dette er især relevant for mindre virksomheder, hvor ejerne ofte hæfter personligt for virksomhedens gæld.

På baggrund af kreditvurderingen vil långiveren beslutte, om de vil yde lån til virksomheden, og hvilke renter og vilkår der skal gælde. En god kreditvurdering kan resultere i lavere renter og mere favorable betingelser, mens en dårlig vurdering enten kan føre til højere renter eller afslag på låneansøgningen.

For at forbedre sin kreditvurdering kan en virksomhed fokusere på at styrke sin økonomi, vedligeholde en god betalingshistorik og arbejde med at udvikle en bæredygtig forretningsmodel med gode fremtidsudsigter.

Sådan forbedres din virksomheds kreditvurdering

For at forbedre din virksomheds kreditvurdering og dermed øge chancerne for at opnå et erhvervslån, er det vigtigt at følge en række anbefalinger. En god kreditvurdering vil gøre det nemmere for virksomheden at låne penge til investeringer og vækst.

 1. Betal regninger og fakturaer til tiden: Det er afgørende for din virksomheds kreditvurdering, at alle betalinger sker rettidigt. Forsinkede eller manglende betalinger kan have en negativ indflydelse på kreditvurderingen.
 2. Hold styr på virksomhedens økonomi: En sund økonomisk situation er nøglen til en god kreditvurdering. Sørg for at have et solidt budget, opdateret bogføring og løbende kontrol med likviditeten i virksomheden.
 3. Undgå overdreven gældsætning: For meget gæld kan skade din virksomheds kreditvurdering. Lån kun det nødvendige beløb og sørg for at afdrage gælden planmæssigt.
 4. Opbyg en positiv kredithistorik: En lang historik med ansvarlig låntagning og rettidig tilbagebetaling vil give din virksomhed en bedre kreditvurdering. Overvej små lån eller leasingaftaler, der kan hjælpe med at opbygge en positiv historik.
 5. Registrer virksomheden hos kreditbureauer: Det er vigtigt at sikre, at din virksomheds økonomiske information er korrekt og opdateret hos kreditbureauerne. Dette vil give potentielle långivere adgang til nøjagtige oplysninger om din virksomheds økonomiske situation.
 6. Sørg for en god personlig kreditvurdering: Som ejer af en mindre virksomhed kan din personlige kreditvurdering have indflydelse på virksomhedens kreditvurdering. Sørg derfor for også at have styr på din egen økonomi og betalingshistorik.
 7. Hold kommunikationen åben med dine leverandører og långivere: Gode relationer med leverandører og långivere kan gavne din virksomheds kreditvurdering. Hold dem informerede om eventuelle ændringer i virksomhedens økonomi og vær proaktiv i forhold til at løse eventuelle problemer.

Ved at følge disse anbefalinger kan du arbejde målrettet på at forbedre din virksomheds kreditvurdering og dermed øge chancerne for at opnå et erhvervslån til investeringer, vækst og udvikling af din forretning.


Er du på udkig efter det bedste erhvervslån, så kan vi anbefale en af disse 3 udbydere:

 

Letfinans Erhverv

Fordele ved Letfinans:

 • Ansøg hos flere banker på én gang
 • Lån op til 10 mio. kr.
 • Rente fra kun 3,95% p.a.
 • Svar indenfor 24 timer på hverdage

Besøg Letfinans Erhverv her.

 

Qred

Fordele ved Qred:

 • Svar på låneansøgning inden for en time
 • Udbetaling samme dag
 • Lån op til 1 mio. kr.
 • Ingen bindingstid

Besøg Qred her.

 

CapitalBox

Fordele ved CapitalBox:

 • Ansøg på 2 minutter
 • Godkendt lån inden for én arbejdsdag
 • Lån op til 2,5 mio. kr.
 • Ingen ekstra omkostning ved tidlig indfrielse

Besøg CapitalBox her.

 

×

  Få et uforpligtende tilbud på erhvervslån her Læs mere